Foteviks Svenska AB, Skegrievägen 140, 236 91 Höllviken            +46(0) 410 330 871
      Copyright © 2018 Foteviks Svenska AB Allt innehåll tillhör Foteviks Svenska AB
Naturligt skydd
Löken växer på våren/sommaren för att under resten av året ligga i ide tills det är dags att växa igen. För att överleva denna tid i jorden bland alla bakterier och svampar har löken utvecklat ett mycket sofistiskerat skyddssystem. Detta skyddssystem är av ett stort intresse idag på grund av att dess bevarande verkan och nyttighet för oss.
Foteviks världsunika och Europapatenterade tillverkningsteknik nyttjar detta naturliga skyddssystem för att skydda Foteviks rivna lök.
En växtcell
Vakoulen - Denna behållare flyter omkring i cellens cytoplasma. I denna behållaren finns enzymet Alliinas
ACSO - Svavelföreningarna.
Här flyter bland annat för oss 3 viktiga svavelföreningar omkring; IsoAlliin, Methiin och Propiin. IsoAlliin står för 80% utav dessa och är den som står för smaken.
Lökens inre skyddssystem
Lökens skyddssystem mellan de inre och yttre lagren
Mellan de yttre och inre lagren hittar vi lökens 3:e och sista skyddsystem. Detta system har förutom ACSO även flavenoider. Detta skyddsystem bildar bland annat Quercentinet som är det gula skalet. Flavenoiderna är stabilare än svavelföreningarna och är också antioxidanta.
När cellen skadas så går Vakoulen sönder och enzymet Alliinas blandas med svavelföreningarna, ACSO:na. De kommer snabbt bilda omkring 50 nya ämnen. De flesta av dessa ämnen är reaktiva och flyktiga men stannar tackvare lökoljan som i sin tur är bunden till lökfibern. De bildar även den tårbildande gasen som förknippas med löken och de bildar även smaken.
Blandat bildas det även en del syror så som Pyrodruvsyra, Äppelsyra, Oxalsyra, Tartarsyra etc.
Löken yttre skyddssystem
Lökens yttre skyddsystem är ett tort skal med ämnet Quercentin, vilket också färgar skalet gult. Detta ämne är både antibiotiskt och bra mot t.ex. mögel.